danh sách công ty khu công nghiệp mỹ phước 3

  • 0

danh sách công ty khu công nghiệp mỹ phước 3

Category : tin tức

Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam (Nộp hộ thuế NTNN)

Lô đất B_6E1_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702445076 16-03-2016

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH REMOTE SOLUTION VIệT NAM (Nộp hộ thuế NTNN)

Lô D5H CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702406888 20-10-2015

Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

Công Ty TNHH M.I.T. FURNITURE (Việt Nam) (Nộp hộ thuế NTNN)

Lô D-4A5-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702406133 19-10-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Công Ty TNHH GALLI INTERNATIONAL INDUSTRIAL (Nộp hộ thuế NTNN)

lô D4T CN & D4V CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702401350 02-10-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty TNHH SHINWA Việt Nam (Nộp hộ thuế NTNN)

Lô B- 4B11- CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702397418 18-09-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

Công Ty TNHH ITM (Nộp hộ thuế NTNN)

lô B6 B1 CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702385941 04-08-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

Công Ty TNHH INDOCHINE FOAMTECH

lô A 6C CN đường DE1 KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702367903 LOO CHUAN BOON 01-06-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Công Ty TNHH GALLI INTERNATIONAL INDUSTRIAL

lô D4T CN & D4V CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702363232 PAN JIAJUN 18-05-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công Ty TNHH ITM

lô B6 B1 CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702356926 KIM KYOO CHUL 22-04-2015

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

Công ty TNHH KEIDEN Việt Nam (nộp hộ thuế NTNN)

Lô B_4B12_CN, đường NE5C, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702353481 10-04-2015

Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Công Ty TNHH REMOTE SOLUTION VIệT NAM

Lô D5H CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702353065 SIN HONG BUM 09-04-2015

Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

Công Ty TNHH DY LNJ VINA

Lô C3N CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702352745 LEE JUNG DUCK 08-04-2015

Ngành nghề chính: Sửa chữa thiết bị điện

CôNG TY TNHH DANU SàI GòN (Nộp hộ thuế NTNN)

Lô B_4B4_CN đường NE5C, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702341817 13-02-2015

Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Công Ty TNHH Toho Vina

Lô B_1K_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702326960 PARK JUNG SOO 25-12-2014

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Công Ty TNHH CHOD Việt Nam (Nộp hộ thuế NTNN)

Lô C – 8Q – CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702322324 10-12-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Công ty TNHH MARUZEN FOODS Việt Nam (nộp hộ thuế NTNN)

Lô B-5B3-CN, Đường DE5, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702320341 03-12-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất chế biến thực phẩm

Chi Nhánh Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét – Mỹ Phước 3

D5A CN D5C CN D5E CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700937241-002 WAGNER TRAVIS TODD 20-11-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Trung Tâm Hỗ Trợ Thanh Niên Công Nhân Và Lao Động Trẻ tỉnh Bình Dương

đường NA7 KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702312037 PHẠM NGUYỄN DUY TRANG 29-10-2014

Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)

Công ty TNHH STAZ VIệt Nam (Nộp hộ thuế NTNN)

Lô B-4B6-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702305128 02-10-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Công ty TNHH SING INDUSTRIAL GAS VIETNAM (Nộp hộ thuế NTNN)

Lô B-3B3-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702304808 01-10-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Công Nghiệp KINGTEC Việt Nam

C4A CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702304822 HUANG WEI HAN 01-10-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

 

Công ty TNHH YAMABIKO Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài)

TT2 lô D7M CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702283548 30-06-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

Công ty TNHH NAMKYUNG VINA (Nộp Hộ Nhà Thầu Nước Ngoài)

Lô B-3B2-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3701823663 04-01-2011

Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Công ty TNHH HAND TECH VINA (NộP Hộ NHà THầU NướC NGOàI)

Lô D-8B-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702278347 PARK HAE BOG 04-06-2014

Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH CHUUBU KOUGYOU VIệT NAM (NộP Hộ NHà THầU NướC NGOàI)

Lô B-4B2-CN, Đường NE5B&DE4, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702274790 CÔNG TY TNHH CHUUBU KOUGYOU V 15-05-2014

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Cty TNHH SHINWON CASTECH VN ( nộp hộ NTNN)

Lô B_6D2_CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702272962 CTY TNHH SHINWON CASTECH VN 08-05-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH SING INDUSTRIAL GAS VIETNAM

Lô B-3B3-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3701807975 PEH LAM HOH 23-11-2010

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

CôNG TY TNHH DANU SàI GòN

Lô B_4B4_CN đường NE5C, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702269430 CHOI MOORIM 21-04-2014

Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Công Ty TNHH Thương Mại Se Ven C

ô 32 Lô J55, đường NE8, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702257650 LÊ THÀNH CÔNG 05-03-2014

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH NEXGARD

Lô C-2B-CN và lô C-2C-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702256093 26-02-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty TNHH NAKASHIMA Việt Nam

lô B 6D7 CN & B_6D9_CN, đường NE5A& DE5, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702253705 YOSHIHITO ITO 17-02-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất máy chuyên dụng khác

Cty TNHH TOIN Việt Nam ( nộp hộ NTNN)

Lô B_1C_CN, đường DE4 & NE4A, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702253014 CTY TNHH TOIN VIỆT NAM 11-02-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất bao bì từ plastic

Công ty TNHH YAMABIKO Việt Nam

xưởng số TT-2, Lô D-7M-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702252282 TAKAMI SASAKI 24-01-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

 

Cty TNHH WASHIN ALUMINUM Việt nam ( nộp hộ NTNN)

Lô C_8M_CN, đường DE6A, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702251779 CTY TNHH WASHIN ALUMINUM VIỆ 22-01-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại

Công ty TNHH KEIDEN Việt Nam

Lô B_4B12_CN, đường NE5C, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702249970 RYO OINUMA 17-01-2014

Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Công ty TNHH CREATECH VINA ( Nộp hộ NTNN)

Lô D-1X-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702247123 CÔNG TY TNHH CREATECH VINA 08-01-2014

Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Công Ty TNHH Guang Han

Lô A-1K-CN,Lô A-1L-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702243979 TSENG JUNG FA 27-12-2013

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại

Cty TNHH YUASA GLOVE VN ( nộp hộ NTNN)

Lô A-1B-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702237502 CTY TNHH YUASA GLOVE VN 09-12-2013

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH TOMOKU VN ( nộp hộ NTNN)

lô B-5B1-CN, đường DE4 & NE5A, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702233836 CÔNG TY TNHH TOMOKU VN 27-11-2013

Ngành nghề chính: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

Cty TNHH Công Nghiệp Yeu Ta Petrochemical

Lô C – 8F – CN, Đường NE7C, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700544956 WU, WEI – FENG 02-01-2004

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

Công ty TNHH TEMCO Việt nam

Lô B-6D10-CN, đường NE5A & DE5A, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702229170 KENJI HARADA 14-11-2013

Ngành nghề chính: Sản xuất các loại dây bện và lưới

Cty TNHH MEIWA Việt Nam ( nộp hộ NTNN)

Lô B-3B9-CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702225384 CTY TNHH MEIWA VIỆT NAM 30-10-2013

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại

Công ty TNHH WASHIN ALUMINUM Việt Nam

Lô C-8M,CN, đường DE6A, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702212265 ÔNG SHIMIZU YASUYUKI 09-09-2013

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại

Cty TNHH SUNTECH VINA (nộp hộ NTNN)

Lô B-4B15, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702200799 CTY TNHH SUNTECH VINA 22-07-2013

Ngành nghề chính: Sản xuất xe có động cơ

Công ty TNHH LOGIFORM (nộp hộ NTNN)

Lô D-7K, CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702198684 CTY TNHH LOGIFORM 15-07-2013

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty TNHH DNP Việt Nam ( nộp hộ NTNN)

Lô B-3A4-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702191826 CÔNG TY TNHH DNP VIỆT NAM 14-06-2013

Ngành nghề chính: Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Sato – Sangyo Việt Nam

lô D8H CN & lô D8G CN đường DE6 KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700635868 YOSHIHIRO SATO 25-05-2005

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH S4 FASHION PARTNER (Việt Nam)

Lô A – 1C – CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 0304107386 SEBASTIAN SASSE 05-12-2005

Ngành nghề chính: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Một Thành Viên INTIMEX Mỹ Phước

Lô D-8E-CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3701713533 NGÔ XUÂN NAM 29-04-2010

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

Công Ty TNHH GREEN CERA (Việt Nam)

Lô A-1E-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700683759 CHUNG JONG YEON 10-01-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Công ty TNHH STAZ VIệt Nam

Lô B-4B6-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702167414 LEE SANG YEUP 22-02-2013

Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

CTy TNHH CHEMTECH(Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

D8-A4, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700685851 19-01-2006

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH BEL Việt Nam

D-73-CN, D-7 L2 – CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3701707441 MEISNER RACHEL LI LIAN 16-04-2010

Ngành nghề chính: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Công ty TNHH BK VINA (nộp hộ nhà thầu)

Lô A5 C, CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702166717 06-02-2013

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH SING SWEE BEE Việt Nam

Lô B_3B5 CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 0309920933 LOI YEW KEE 05-04-2010

Công ty TNHH TSM Việt Nam

Lô B-3B12-CN, Đường NE5A, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700691206 THIEN SHINAGAWA 03-03-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Công Ty TNHH K & V

Lô A-3K-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700695377 KIM KYU TAE 21-03-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất pin và ắc quy

Công ty TNHH DTEC

Lô D-7L1B-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3701690484 HUYNH, DAN NGOC 22-03-2010

Ngành nghề chính: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

Công Ty TNHH HWA DIAN

lô A 1 D CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700697906 PENG, JUI- CHI 03-04-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh

Công Ty TNHH Sản Xuất Mực In CITI

Lô A-2C-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700707304 DIỆP THỊ HAI 12-05-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH GREATHILL Việt Nam

Lô A-3B-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700709781 CHENG TSUNG MIN 18-05-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH LEOTER Việt Nam

Lô A-3D-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700710586 YEH YU WEI 24-05-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công Ty TNHH Sản Xuất SUNMARK (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

Lô D – 8A3-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3701680461 22-02-2010

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

Công Ty Cổ Phần Sinh Hóa Quốc Tế

Lô A- 3A-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700712047 NGUYỄN THANH HIỀN 08-06-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

Công ty TNHH DJS

Lô B-2B3-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3701671611 20-01-2010

Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Công ty TNHH WRIGLEY Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài)

(Cty WRIGLEY VN) Lô B -5A1 -CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702137642 PHẠM THỊ THÙY LINH 17-12-2012

Ngành nghề chính: Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo

 

Công Ty TNHH YUASA GLOVE Việt Nam

Lô A-1B-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700716002 YUASA TAICHI 19-06-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dụng Cụ Điện Việt Nam

Lô D – 7A – CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3701661606 NGÔ TRÍ 24-12-2009

Ngành nghề chính: Sản xuất thiết bị điện khác

Công ty TNHH SING NAM FACADE (Việt Nam)

Lô A, 5B1, CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702129698 DAW YI YI WIN 28-11-2012

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại

Công Ty TNHH PMAS

Lô A-2A-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700726716 BANH CUU 31-07-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng

Công ty TNHH FACTORY 45 FURNITURE

Lô A-2K-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700726723 MAAS PETER DOPPENBERG 31-07-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Công Ty Cổ Phần UNITED INDUSTRIES CORP

Lô D-4E-CN… D4M-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700730938 NGUYỄN HỮU SẮC 09-08-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử

Công ty TNHH MYUNG JIN VINA (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

Lô B-2B2-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3701650139 27-11-2009

Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Công ty TNHH SHINWA Việt Nam

Lô B- 4B11- CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3702122205 YUJI AJIMA 12-11-2012

Ngành nghề chính: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

Công ty TNHH IWAI PLANT TECH Việt Nam

Lô A-1A-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700738020 KANJI UEMATSU 31-08-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH NAWA PRECISION Việt Nam (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

Lô D -7H – CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3701640356 03-11-2009

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Công Ty TNHH Lốp KUMHO Việt Nam

Lô D3 CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700747000 KIM HYUNG HO 21-09-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

KUMHO TIRE VN CO., LTD (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

Lô G-CN, KCN Mỹ Phước 3(CTy TNHH KUMHO TIRE VN) – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700749826 10-10-2006

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

 

KUMHO INDUSTRIAL CO., LTD

Số G-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700753519 18-10-2006

Công Ty TNHH YUJIN VINA

Lô D – 1Z – CN Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700763997 LEE PIL HUN 08-12-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH HEISE INDUSTRIES(Việt Nam)

Lô A-2D-CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700767399 PHUC QUOC BUI 18-12-2006

Ngành nghề chính: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

Công Ty TNHH MEGA PLASTICS (Việt Nam)

Lô A-3J-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700767335 CHUNG KWANG LEE 18-12-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công Ty TNHH SUNJIN INDUSTRY (VIệT NAM)

Lô A-1K-CN,lô A 1L CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700769276 HA JAE HWANG 27-12-2006

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH SENGWUN VINA

Lô D-1Y-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700776435 JUNG YOONG MAN 01-02-2007

Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Công Ty TNHH VARIVAS (Việt Nam)

Lô A-1F-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700777485 NORIMASA MUROYA 07-02-2007

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH Giấy KRAFT VINA

Lô D-6A-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700777421 SANGCHAI WIRIYAUMPAIWONG 07-02-2007

Ngành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH TSE (Việt Nam)

Lô A_2B_CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700777904 SANG SHINK YOON 09-02-2007

Ngành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử

Công Ty TNHH Hoá Chất- Nhựa T & T

Lô B-1A-CN, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700780544 HIDAYAT TANZIL 06-03-2007

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH GOLDEN PACIFIC

Lô A-5F-CN KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700781058 SONG WOO SUK 09-03-2007

Ngành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH IMG

Lô D-8C-CN, đường XE1, KCN Mỹ Phước 3 – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

MST: 3700781026 NILS GUNNAR HJELLEGJERDE 09-03-2007

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

danh sách công ty khu công nghiệp mỹ phước 3
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

HOTLINE

HOTLINE


DMCA.com Protection Status